GoldbeckFirmaHistoria

Historia

Kontynuacja i dynamika

Lata siedemdziesiąte

Korzenie naszego przedsiębiorstwa założonego w 1969 roku sięgają klasycznego budownictwa stalowego. Powstała wówczas pod nazwą "GOLDBECK Stahlbau KG" firma zbierała doświadczenia podczas pojedynczych kontraktów określanych przez tonaż stali.

 

Lata osiemdziesiąte

Druga dekada historii przedsiębiorstwa była zdominowana przez koncentrację na trzech istotnych aspektach:
W celu osiągnięcia optymalnych korzyści dla klienta, GOLDBECK rozszerzył kompetencje od pojedynczej wytwórni konstrukcji stalowych do budowania "pod klucz".
Aby umożliwić racjonalną, przemysłową prefabrykację elementów stalowych, przedsiębiorstwo rozszerzyło produkcję wstępną i systematyzację elementów budowlanych oraz przebiegu procesów roboczych, aż do uzyskania dojrzałego budownictwa systemowego.
Aby móc obsłużyć klienta na miejscu i uwzględniać regionalny aspekt budownictwa, GOLDBECK stworzył rozległą sieć oddziałów.
Aby usankcjonować wszystkie te zmiany zmieniono nazwę przedsiębiorstwa na "GOLDBECKBAU — budynki ze stali i aluminium".

 

Lata dziewięćdziesiąte

Trzecie dziesięciolecie, lata 90-te, było dekadą rozwoju z coroczną dwucyfrową stopą wzrostu. Zawierając nowe kontrakty w związku z rozbudową nowych krajów związkowych, GOLDBECK rozszerzył paletę produktów, przede wszystkim w zakresie budownictwa usługowego. Kompetencje sięgają teraz od rozwoju nieruchomości i finansowego know-how, poprzez budowanie "pod klucz", aż po zarządzanie budynkami w charakterze facility management. Korzyści dla klienta, które mogły zostać osiągnięte dzięki połączeniu poszczególnych działów przedsiębiorstwa, zostały wyrażone za pomocą aktualnego sloganu określającego firmę "GOLDBECK": "planowanie — budowanie — zarządzanie".

 

Od 2000

Rozwój grupy koncentruje się już nie tylko na Niemczech — budowanie "pod klucz" wprowadziło grupę GOLDBECK teraz także na rynki Europy Środkowej, Wielkiej Brytanii, Austrii i Szwajcarii. Paleta produktów została rozszerzona o zakresy instalacji solarnych, modernizację budynków i budowanie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).  Od połowy dziesięciolecia inżynierowie GOLDBECK sporządzają projekty wydajności energetycznej w interdyscyplinarnych zespołach. Przedsiębiorstwo zajmuje się obecnie pełnym zakresem budownictwa usługowego dla komercyjnych i publicznych inwestorów. Kierunek ku przyszłości został obrany.