Betreuen
Konzipieren Bauen Betreuen
GoldbeckFirmaKompetencjeZarządzanie

Zarządzanie

Wydajne zagospodarowanie i zarządzanie
wykraczające poza fazę budowania.

Oferujemy wykorzystanie naszej fachowej wiedzy również po zakończeniu budowy. Nasz techniczny, infrastrukturalny i komercyjny dział zarządzania budynkami oferuje liczne pakiety usług, odpowiednie do Twoich wymagań: Od konserwacji poprzez usługi porządkowe i dozorcze, aż po zarządzanie nieruchomością - GOLDBECK jest kompetentnym punktem kontaktowym. Przykład - wydajność energetyczna: W tym aspekcie decydującą rolę odgrywa zachowanie użytkownika. Budynki wydajne energetycznie są kompleksowe, najlepsze wartości eksploatacyjne można osiągnąć tylko wtedy, jeśli techniczna strona będzie obsługiwana w prawidłowy sposób. Za pośrednictwem zarządzania budynkami GOLDBECK oddaje do dyspozycji wyszkolone osoby kontaktowe oraz korzystne pakiety zarządzania.