Mitarbeiter – Menschen
GoldbeckLudzie

Ludzie

Przez motywacje do sukcesu – i na odwrót

GOLDBECK stawia na zawodową i osobistą kompetencję swoich pracowników, a także ich gotowość do identyfikowania się z celami firmy. Ma to swój wydźwięk w kulturze naszego przedsiębiorstwa. Płaska hierarchia oraz oparty na zaufaniu styl kierowania pozwala każdemu pracownikowi czuć się swobodnie, a tym samym budować jego poczucie odpowiedzialności za powierzone mu zadania.

Wir bei GOLDBECK wissen:

Ein Unternehmen kann sich nur weiterentwickeln, wenn sich die Menschen im Unternehmen weiterentwickeln. Deshalb hat die Mitarbeiterförderung für uns strategische Bedeutung.

Personalentwicklungskonzept (PDF)