Mitarbeiter – Menschen

Mitarbeiterförderung und Erfolgsbeteiligungen helfen uns dauerhaft ein innovatives und motivierendes Unternehmen zu bleiben.

GoldbeckLudzieLudzie

Ľudské zdroje

Przez motywacje do sukcesu – i na odwrót

GOLDBECK stawia na zawodową i osobistą kompetencję swoich pracowników, a także ich gotowość do identyfikowania się z celami firmy. Ma to swój wydźwięk w kulturze naszego przedsiębiorstwa. Płaska hierarchia oraz oparty na zaufaniu styl kierowania pozwala każdemu pracownikowi czuć się swobodnie, a tym samym budować jego poczucie odpowiedzialności za powierzone mu zadania.