Schüler und Studenten – Menschen
GoldbeckLudziePraktyki

Praktyka w firmie GOLDBECK

GOLDBECK stwarza możliwość odbycia praktyki zawodowej studentom różnych kierunków studiów: budownictwa, architektury, nauk ekonomiczno - inżynierskich, ekonomicznych, jak również instalacji elektrycznych i sanitarnych, którzy zechcą skonfrontować swoją wiedzę teoretyczną z praktyką dnia codziennego. Oferujemy praktyki w następujących zakresach:

  • Planowanie systemów konstrukcyjnych (Bielefeld, Treuen)
  • Rysunki konstrukcyjne (Bielefeld, Treuen)
  • Prowadzenie budów (oddziały firmy)
  • Kierowanie inwestycjami (oddziały firmy