Praktikum bei GOLDBECK – Menschen
GoldbeckLudziePraktykiPraktyki

Praktyki

Praktyka w firmie GOLDBECK

GOLDBECK stwarza możliwość odbycia praktyki zawodowej studentom różnych kierunków studiów: budownictwa, architektury, nauk ekonomiczno - inżynierskich, ekonomicznych, jak również instalacji elektrycznych i sanitarnych, którzy zechcą skonfrontować swoją wiedzę teoretyczną z praktyką dnia codziennego. Oferujemy praktyki w następujących zakresach:
 
Planowanie systemów konstrukcyjnych (Bielefeld, Treuen)
Rysunki konstrukcyjne (Bielefeld, Treuen)
Prowadzenie budów (oddziały firmy)
Kierowanie inwestycjami (oddziały firmy)