Bauen im Bestand

GOLDBECK buduje - i modernizuje

GoldbeckProduktyModernizacja

Modernizacja

Modernizacja systemowa nawet podczas pracy

Czy to budynek biurowy, centrum zarządzania lub siedziba firmy, hala przemysłowa, czy centrum handlowe: GOLDBECK Bauen im Bestand GmbH przekształci starsze budynki w nieruchomości atrakcyjne i nowoczesne pod względem energetycznym, architektonicznym i techniczno-użytkowym. Nasz pakiet usług "pod klucz", obejmuje kompleksowe usługi, począwszy od planowania systemowego poprzez rozbiórkę i rozbudowę, przebudowę i energetyczną renowację fasady, aż po modernizację instalacji technicznych w budynku, w razie potrzeby nawet podczas pracy firmy. Do tego należą również kompleksowe zmiany funkcji pomieszczeń z daleko sięgającą ingerencją w statykę i instalacje techniczne budynku. Dzięki temu możemy poprawić bilans energetyczny oraz wygląd optyczny - a tym samym zwiększyć wartość nieruchomości