Kompletny projekt GOLDBECK: Centrum biurowe Aurum05 w Hirschberg.

GoldbeckUsługiPlanowanie

Planowanie

Kompetencje w planowaniu i projekcie

Już we wczesnej fazie projektowania nieruchomości obieramy kierunek na optymalny plan wykorzystania i długotrwałą ekonomiczność. Osiemdziesiąt procent kosztów budynku - uwzględniając cały okres użytkowania - to koszty eksploatacji! To, co będzie zaniedbane na początku, trudno później wyrównać. W grupie GOLDBECK ponad 500 architektów, inżynierów i techników oferuje inwestorom i ich architektom swój know-how - począwszy projektu statyki i planu wykonania, aż po projekt budowli ziemnych i instalacji technicznych budynku.

Kompleksowy projekt

Już w fazie projektowania możesz liczyć na nasz know-how: gwarantuje to optymalny plan wykorzystania i wysoką ekonomiczność.