GOLDBECK Gebäudemanagement

Technisches, infra-strukturelles und kaufmännisches Gebäude-management: Bei GOLDBECK kommen alle Leistungen aus einer Hand.

GoldbeckUsługiZarządzanie budynkami

Zarządzanie budynkami

Uważnie eksploatować–obniżyć koszty eksploatacji–utrzymać wartość

Powodzenie bierze się z koncentracji na sprawy istotne. Kto całkowicie chce się skoncentrować na swojej głównej działalności, potrzebuje wypróbowanego partnera, który nie tylko wspomaga, lecz również umacnia pozycję. Zarządzanie budynkami GOLDBECK jest takim partnerem. Dopasowując się do każdej wielkości i zapotrzebowań, będąc w pobliżu Państwa oraz dysponując kompetencjami całej Grupy GOLDBECK zapewniamy solidne i przejrzyste usługi. Naszym „Facility and Property Management“ eksploatujemy i zarządzamy szczególnie gospodarnie nieruchomościami, a nasz serwis techniczny ręczy za bezpieczeństwo w eksploatacji. W taki sposób zabezpieczamy i bezpośrednio podwyższamy trwale wartość Państwa nieruchomości.

  • Stosownie do potrzeb i wielobranżowo
  • Decentralizowana organizacja
  • Kompetencje techniczne/kupieckie o wysokim udziale świadczeń własnych
  • Know-how całej Grupy GOLDBECK
Büroimmobilien
Biuro
Logistyka
Produkcja
Sprzedaż
Centra rozrywkowe
Hotele
Opieka
Komunalne