GOLDBECK Zarządzanie budynkiem dla produkcji, logistyki, biura i centrów rozrywki

GOLDBECK oferuje adekwatne usługi dla każdego typu nieruchomości.

GoldbeckUsługiZarządzanie budynkamiFacility Management

Facility Management

Wysoka dyspozycyjność przy niskich kosztach eksploatacyjnych

Ogromna kompetencja techniczna. W pobliżu Państwa siedziby dzięki decentralizowanej or-ganizacji. Zajmujemy się wszystkimi typami budynków, niezależnie od sposobu korzystania z nich: Facility Management GOLDBECK radzi sobie z powodzeniem w każdym zakresie. Potęguje świadczone usługi dzięki mocnemu partnerowi, bo przez Grupę GOLDBECK wpływają doświadczenia z nieruchomości, w know-how planowania oraz wiedza rzeczoznawców o wyposażeniu budynków bezpośrednio do technicznego zarządzania budynkami. Ponieważ dokładnie definiujemy świadczone usługi i je realizujemy odpowiedzialnie i z wysokim udziałem własnym, staramy się o optymalnie obliczalne koszty eksploatacji przy najlepszych możliwościach dysponowania instalacjami i powierzchniami. Eliminujemy potencjalne czynniki podwyższające koszty, tworzymy wysoką jakość danych oraz dokładamy starań do regularnych kontroli jakości. Kurs naszego wzrostu utwierdza nas: aktualnie zagospodarowujemy przeszło 1.100 nieruchomości na terenie całych Niemiec.

  • Facility Management techniczny
  • Facility Management infrastrukturalny
  • Facility Management kupiecki