GOLDBECK Zarządzanie budynkami dla wynajemców

Orientacja na jakość i procesy: Property Management GOLDBECK

GoldbeckUsługiZarządzanie budynkamiProperty Management

Property Management

Przejrzystość, obliczalność i bezpieczeństwo:
właśnie to gwarantujemy Państwu!

Pomyślny Property Management oznacza: ponosić odpowiedzialność. Zapewniać przejrzystość. Kosztów Nie tracić z oczu kosztów. GOLDBECK zagospodarowuje nieruchomości i portfele nieruchomości dla funduszy, Spółek Użytkowników i Asset Management. Obecnie mamy ponad 5,5 miliardów euro Assets under Management i prowadzimy ponad 3.500 umów najmu. Kompetentnie, solidnie oraz z odpowiedzialnością za wygospodarowany rezultat przejmujemy wszystkie procedury kupieckie – począwszy od managementu kosztowego, poprzez świadczenia dla właścicieli i spółek do wypracowania stosownych strategii. Dzięki ciągłym analizom i regularnej sprawozdawczości staramy się o przejrzystość – na przykład w sprawie przychodów z wynajmu lub kosztów utrzymania budynków.

  • Optymalizacja kosztów
  • Zarządzanie strategiami i środkami
  • Zarządzanie najmu i wynajmu z orientacją na zbyt w kooperacji z firmą Procenter KGmbH
  • Bieżące analizy i dokumentowanie dla zleceniodawcy
  • Dalszy rozwój naszych usług stosownie do zapotrzebowań naszych PT Klientów