GOLDBECK Gebäudemanagement für Produktion, Logistik, Büro und Entertainmentcenter

Uważny we wszystkim – o każdym czasie.

GoldbeckUsługiZarządzanie budynkamiSerwis techniczny

Serwis techniczny

Krótkie terminy, w pobliżu, skutecznie

Dobrze, jeżeli wady i zakłócenia szybko są usuwane. Jeszcze lepiej, jeśli one w ogóle nie wystąpią. O to troszczy się serwis techniczny Facility Management GOLDBECK. Regularnymi przeglądami, pracami konserwacyjnymi i naprawczymi oraz dzięki służbie szybkiego reagowania osiągalnej o każdej porze dnia, serwis działa jak tarcza ochronna przed kosztownymi okresami nieużywalności. Typowe to w Grupie GOLDBECK: poszczególne zakresy specjalistyczne są bardzo dobrze ze sobą powiązane i dlatego efektywnie ze sobą współpracują. Gęsta sieć placówek skraca dojazd oraz czas reagowania. Odpowiednia dyspozytornia zabezpiecza udokumentowane wykonania, a solidne i rozważne planowanie terminów dopełnia serwis.

  • Elektrotechnika (również fotowoltaika)
  • Technika zaopatrzeniowa / higiena
  • Mechanika
  • Termografia na budynkach i instalacjach technicznych
  • Ścisła współpraca z organizacjami rzeczoznawców