Zrównoważony rozwój

Kwestia znalezienia złotego środka.

Zrównoważony rozwój to kwestia zachowania balansu. Chodzi o to, aby zmienić postrzeganie z perspektywy krótkoterminowej na długofalową. Czas odgrywa tutaj decydującą rolę, ponieważ zmienia wymiar naszego działania, a także ewentualnego zaniechania działania. Jako przedsiębiorstwo rodzinne możemy powiedzieć, że perspektywa długoterminowa nie jest nam obca. Kto chce utrzymać dzieło życia, pozwolić mu się rozwijać i zachować je dla kolejnych pokoleń, nie może opierać swojej strategii jedynie na liczbowych podsumowaniach kwartalnych. Myślimy i działamy w zrównoważony sposób, biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Poważnie podchodzimy do odpowiedzialności za naszych pracowników, partnerów biznesowych, społeczeństwo i środowisko. Naszym zdaniem w branży budowlanej ta odpowiedzialność ma szczególny wymiar. Znaczna część obecnej emisji gazów cieplarnianych pochodzi z budynków, a ich udział w zużyciu energii w skali światowej jest znaczny. Dzięki innowacyjnym możliwościom naszych technologii przyczyniamy się do zrównoważonych ulepszeń w procesach projektowania i realizacji obiektów, jak również w kwestii rozwoju przedsiębiorstwa. Myślenie uwzględniające aspekt zrównoważonego rozwoju zwiera w sobie troskę o różne obszary życia i pracy. 

„Przejmujemy odpowiedzialność za wpływ naszej działalności na rynek, środowisko naturalne i społeczeństwo”.
Główna zasada działalności firmy GOLDBECK

Ekonomia — zachowanie niezależności i ochrona miejsc pracy.

GOLDBECK to na wskroś niezależne przedsiębiorstwo. Zarządza nim rodzina, która już w drugim pokoleniu jest obecna w zarządzie. Firma GOLDBECK ma solidne zaplecze finansowe i może sobie dzięki temu pozwolić na swobodę w działaniu zorientowanym na zrównoważony rozwój. Obecnie rozwój przedsiębiorstw jest przedmiotem wielu dyskusji. Naszym zdaniem rozwój firmy to skutek dobrych produktów i usług, których wartość doceniają nasi klienci. Rozwój pod względem wzrostu produkcji nie jest dla nas wartością samą w sobie — ważny jest jednak rozwój pod względem jakości. Jako atrakcyjny i pewny pracodawca chcemy oferować wszechstronne możliwości rozwoju osobistego i zawodowego osobom, które dla nas pracują. Chcemy stale rozszerzać i pogłębiać zakres usług świadczonych naszym klientom.