Zrównoważony rozwój

Kwestia znalezienia złotego środka.

Zrównoważony rozwój to kwestia zachowania balansu. Chodzi o to, aby zmienić postrzeganie z perspektywy krótkoterminowej na długofalową. Czas odgrywa tutaj decydującą rolę, ponieważ zmienia wymiar naszego działania, a także ewentualnego zaniechania działania. Jako przedsiębiorstwo rodzinne możemy powiedzieć, że perspektywa długoterminowa nie jest nam obca. Kto chce utrzymać dzieło życia, pozwolić mu się rozwijać i zachować je dla kolejnych pokoleń, nie może opierać swojej strategii jedynie na liczbowych podsumowaniach kwartalnych. Myślimy i działamy w zrównoważony sposób, biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Poważnie podchodzimy do odpowiedzialności za naszych pracowników, partnerów biznesowych, społeczeństwo i środowisko. Naszym zdaniem w branży budowlanej ta odpowiedzialność ma szczególny wymiar. Znaczna część obecnej emisji gazów cieplarnianych pochodzi z budynków, a ich udział w zużyciu energii w skali światowej jest znaczny. Dzięki innowacyjnym możliwościom naszych technologii przyczyniamy się do zrównoważonych ulepszeń w procesach projektowania i realizacji obiektów, jak również w kwestii rozwoju przedsiębiorstwa. Myślenie uwzględniające aspekt zrównoważonego rozwoju zwiera w sobie troskę o różne obszary życia i pracy. 

„Przejmujemy odpowiedzialność za wpływ naszej działalności na rynek, środowisko naturalne i społeczeństwo”.
Główna zasada działalności firmy GOLDBECK
Systemy GOLDBECK dla budynków biurowych i hal zostały wyróżnione przez Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, DGNB) certyfikatem wielokrotnym. Wszystkie projekty realizowane w ramach certyfikowanych opisów budowy otrzymują na jego podstawie po przedłożeniu i sprawdzeniu właściwych danych indywidualny certyfikat DGNB.

Ekologia — wyróżnienie za zrównoważone rozwiązania

Ekologia się opłaca. Dzięki naszym systemom elementów prefabrykowanych realizujemy wyjątkowo oszczędne pod względem energetycznym budynki. Aby zaprojektować każdą nieruchomość indywidualnie, na etapie projektowania opracowujemy symulację budynku, dzięki czemu możemy przewidzieć zużycie energii. Budynek jest przedstawiony w formie modelu trójwymiarowego w swoim przyszłym otoczeniu. Od pogody typowej dla wiosny po nisko świecące słońce w zimie — promieniowanie słoneczne i wpływ warunków pogodowych można przedstawić zgodnie z daną porą roku. Aby uzyskać zoptymalizowane zasilanie w energię, dokładnie analizujemy czynniki takie jak położenie geograficzne, kierunek, rodzaj fasady i powierzchnię okien. Wynikiem jest efektywne zastosowanie ogrzewania, chłodzenia i wentylacji, a także oświetlenia i zacienienia. Przeprowadzamy również modernizację zarządzania energią w istniejących budynkach. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej techniki uzyskujemy często parametry charakterystyczne dla nowego budownictwa oraz standard zbliżony do domów pasywnych, jak na przykład w zespole szkół w mieście Marienheide w Nadrenii Północnej-Westfalii. Firma GOLDBECK połączyła tam dachową instalację fotowoltaiczną z elektrociepłownią blokową na gaz i uzyskała za to wyróżnienie Intersolar Award 2014. Jury uzasadniło swoją decyzję w następujący sposób: te dwie technologie doskonale uzupełniają się wzajemnie. Firma GOLDBECK uzyskała ponadto w 2014 roku jako pierwsza firma certyfikację wielokrotną Niemieckiego Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Budownictwa (DGNB) dla budynków biurowych i administracyjnych. Każda nieruchomość, która budowana jest na podstawie zdefiniowanego w certyfikacji opisu budowy, uzyskuje w przyszłości automatycznie certyfikację wstępną. W celu przyznania tego wyróżnienia sprawdzane i oceniane są czynniki ekonomiczne, ekologiczne, techniczne i społeczno-kulturowe. Firma GOLDBECK otrzymała już 2012 roku certyfikację wielokrotną za system hal logistycznych. Jeśli klient sobie tego życzy, może z nami także zbudować nieruchomość neutralną dla klimatu. We współpracy z parterem „Climate Partner” obliczamy ilość gazów cieplarnianych, które powstają podczas realizacji danej nieruchomości, i wyrównujemy ją poprzez zaangażowanie w projekty kwalifikowane do programu ochrony klimatu. Jest to budowanie w 100% neutralne dla klimatu. Natomiast zrównoważony rozwój to droga, którą konsekwentnie podążamy, także w przypadku wydajnego zarządzania budynkiem. GOLDBECK EnergieMonitor to technologia stosowana w nowych i już istniejących nieruchomościach, która rejestruje wartości zużycia oraz pokazuje słabe punkty. Za pomocą tej analizy można opracować zalecenia w celu optymalizacji wyposażenia budynku w rzeczywistej eksploatacji.

Ekonomia — zachowanie niezależności i ochrona miejsc pracy.

GOLDBECK to na wskroś niezależne przedsiębiorstwo. Zarządza nim rodzina, która już w drugim pokoleniu jest obecna w zarządzie. Firma GOLDBECK ma solidne zaplecze finansowe i może sobie dzięki temu pozwolić na swobodę w działaniu zorientowanym na zrównoważony rozwój. Obecnie rozwój przedsiębiorstw jest przedmiotem wielu dyskusji. Naszym zdaniem rozwój firmy to skutek dobrych produktów i usług, których wartość doceniają nasi klienci. Rozwój pod względem wzrostu produkcji nie jest dla nas wartością samą w sobie — ważny jest jednak rozwój pod względem jakości. Jako atrakcyjny i pewny pracodawca chcemy oferować wszechstronne możliwości rozwoju osobistego i zawodowego osobom, które dla nas pracują. Chcemy stale rozszerzać i pogłębiać zakres usług świadczonych naszym klientom.