Kadra zarządzająca

Gotowość do wydajnej pracy, odpowiedzialność i nastawienie na człowieka

 Budowanie z prefabrykowanych elementów systemowych jest podstawą naszego sukcesu. Wykazujemy się wyjątkowymi kompetencjami — od projektowania do usług na rzecz gotowej nieruchomości. Kierujemy się przy tym korzyściami dla klienta. Gwarantujemy zachowanie wymaganej jakości przy jednoczesnej ekonomiczności, szybkości i wydajności energetycznej.  Własna produkcja przemysłowa istotnych elementów budowlanych jest nieodzowną częścią naszej strategii. Dzięki ciągłym innowacjom wyprzedzamy trendy rynkowe.  Oddziały w Niemczech i Europie działające na poziomie regionalnym oferują nasze produkty i usługi. Każdy oddział pracuje samodzielnie, jak niezależne przedsiębiorstwo — bezpośrednio na miejscu z klientem. Nasza stabilność finansowa zapewnia pewne ramy rozwoju i bezpieczeństwa naszych pracowników oraz partnerów biznesowych. Nasze główne wartości to gotowość do wydajnej pracy, odpowiedzialność i nastawienie na człowieka.

„Nasi pracownicy to nasz największy atut i nasza silna strona! Razem tworzymy markę GOLDBECK!”
Jan-Hendrik Goldbeck | Prezes spółki GOLDBECK GmbH