Head of Project Management/Dyrektor Działu Realizacji (Wrocław)
Aufgaben
 • Zarządzanie Działem Realizacji: nadzór nad prowadzonymi projektami oraz zasobami ludzkimi w obszarze działalności operacyjnej;
 • Realizacja celów Oddziału poprzez terminową realizację projektów z zachowaniem wytycznych budżetowych i jakościowych;
 • Dbanie o wysoki poziom zadowolenia Klientów oraz wsparcie Działu Sprzedaży w pozyskiwaniu klientów;
 • Budowanie zespołów, rekrutacja personelu, dbałość o szkolenie i rozwój pracowników;
 • Controlling finansowy projektów;
 • Dbałość o utrzymanie standardów i realizację procedur GOLDBECK we wszystkich zespołach realizacyjnych;
 • Kreowanie oraz realizacja nowych inicjatyw podwyższających efektywność obszaru działalności;
 • Odpowiedzialność za utrzymanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na budowach;
 • Efektywna współpraca z działami centralnymi firmy (Projektowanie, Zakupy Centralne, Finanse, HR);
 • Wsparcie Kierowników Projektu przy zlecaniu usług podwykonawcom;
 • Wdrażanie nowych technologii;

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o renomowanej pozycji w Polsce i na świecie;
 • Stabilizację – posiadamy zintegrowany łańcuch dostaw;
 • Współudział w kreowaniu rozwoju firmy poprzez możliwość wdrażania własnych pomysłów na poziomie krajowym;
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Pakiet służbowy (samochód, telefon, komputer);
 • Dużą różnorodność zadań oraz realne możliwości rozwoju;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie wraz z systemem premiowym;
 • Prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie zdrowotne;
 • Dodatkowe świadczenia socjalne.

Profil
 • Ukończone studia wyższe na kierunku budownictwo;
 • Kilkuletnie doświadczenie w budowie obiektów przemysłowych i/lub logistycznych;
 • Doświadczenie w zarządzaniu Działem Realizacji bądź kilkoma projektami jednocześnie;
 • Gotowość do wyjazdów służbowych na terenie występowania inwestycji;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Dobra znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego w mowie i piśmie;
 • Zarządzanie ryzykiem na projektach;
 • Umiejętność związane z obszarem negocjacji;
 • Umiejętność związaną z oceną terminowości realizacji projektów,
 • Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych niezbędnych do zarządzania Zespołem;
 • Orientacja na realizację celów biznesowych;
 • Wysoki poziom własnej inicjatywy;
 • Samodzielność w działaniu i odporność na stres;
 • Dobra znajomość obsługi oprogramowania MS Office, AutoCAD, MS Project;