Inżynier budownictwa do konstruowania prefabrykatów betonowych
Aufgaben
 • Samodzielne konstruowanie prefabrykatów betonowych
 • Wsparcie techniczne i optymalizacja
 • Tworzenie planów zestawczych oraz rysunków szalunkowych i zbrojeniowych prefabrykatów żelbetowych
 • Współpraca z naszymi spółkami regionalnymi i zakładami produkcyjnymi
 • Komunikacja z zewnętrznymi biurami projektowymi, sprawdzającymi i zakładami prefabrykacji
 • Doradzanie i przyuczanie nowych osób w dziale konstrukcyjnym
 • Współpraca przy rozwijaniu rozwiązań systemowych

Przed przystąpień do realizacji zadań zostaniesz szczegółowo wprowadzony i przygotowany do swojej pracy.


Profil
 • Ukończone studia na kierunku Budownictwo (np. specjalność Konstrukcje budowlane)
 • Pewne stosowanie aktualnych norm i reguł dot. budownictwa prefabrykowanego
 • Zaletą będzie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu planów wykonawczych i konstrukcji prefabrykatów betonowych
 • Wiedza statyczna w zakresie prefabrykatów betonowych i doświadczenie w posługiwaniu się oprogramowaniem CAD są dodatkowym atutem
 • Podstawowa znajomość języka niemieckiego

Twój sposób pracy charakteryzuje samodzielność i zorganizowanie, przy czym przywiązujesz też wagę do otwartej i jasnej komunikacji. Lubisz też współpracę z ludźmi z firmy, jak i zewnętrznymi partnerami.