Inżynier budownictwa/mistrz produkcji elementów żelbetowych
Aufgaben
 • nadzór nad prawidłowością wykonania elementów prefabrykowanych 
 • odbiór jakościowy wykonanych elementów
 • koordynowanie robót podległych brygad pracowniczych
 • zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich i materiałowych
 • dbałość o przestrzeganie przepisów BHP
 • prowadzenie sprawozdawczości dziennej
 • współpraca z innymi komórkami przedsiębiorstwa
Profil
 • wykształcenie techniczne budowlane
 • biegła znajomość odczytywania dokumentacji technicznej
 • bardzo dobra organizacja pracy swojej i podległych brygad
 • umiejętność pracy w zespole
 • efektywność, odpowiedzialność i motywacja do pracy