Inżynier ds. Lean Manufacturing (nr ref. IDPT)
Aufgaben
 • wsparcie w rozwoju i wdrożeniu metod Lean w ramach systemu produkcyjnego GOLDBECK,
 • analiza istniejących procesów biznesowych i projektowanie docelowych procesów standardowych z wykorzystaniem dostępnych metod i możliwości digitalizacji,
 • kwalifikacja kadry kierowniczej i pracowników w zakresie Lean oraz prowadzenie dedykowanych warsztatów,
 • prowadzenie i koordynacja projektów w obszarze ciągłej poprawy,
 • planowanie, koordynacja i realizacja projektów optymalizacyjnych,
 • wsparcie merytoryczne i szkolenie pracowników w trakcie wdrażania działań i projektów optymalizacyjnych
Profil
 • ukończone studia wyższe o specjalizacji organizacja i zarządzanie produkcją, zarządzanie procesami, budownictwo lądowe, budowa maszyn lub podobne,
 • pewność w korzystaniu z narzędzi lean management i zarządzaniu procesami (6S, VSM, BPMN itp.),
 • praktyczne doświadczenie w realizacji projektów optymalizacji produkcji i procesów,
 • swobodne korzystanie z narzędzi IT i oprogramowania biurowego– idealnie doświadczenie w korzystaniu z Power Apps, Power BI,
 • analityczny i systematyczny sposób myślenia, umiejętność rozwiązywania problemów, inicjatywa i zaangażowanie
 • komunikatywna znajomość j.niemieckiego lub j. angielskiego