Kierownik Budowy
Aufgaben
 • Samodzielne prowadzenie budowy i pełnienie funkcji Kierownika Budowy w myśl przepisów Prawa Budowlanego;
 • Sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów BHP podczas prowadzonych prac;
 • Współpraca z zespołem realizacyjnym;
 • Wsparcie techniczne w prowadzeniu prac przygotowawczych związanych z ofertami dla klientów i w przygotowaniu inwestycji do realizacji;
 • Współpraca z podwykonawcami i nadzorowanie ich pracy na budowie;
 • Utrzymywanie relacji z inwestorem, jego przedstawicielami i firmami współpracującymi;
 • Analiza dokumentacji technicznej;
 • Przygotowywanie zapytań ofertowych dla podwykonawców;
 • Uczestnictwo w negocjacjach ofertowych;
 • Wsparcie techniczne przy koordynacji projektowej;
 • Tworzenie i kompletowanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej;

Oferujemy:
 • Umowę o pracę na pełny etat;
 • Pakiet służbowy (samochód, telefon, komputer);
 • Pracę w stabilnej firmie z przyjazną atmosferą pracy;
 • Dużą różnorodność zadań oraz realne możliwości rozwoju;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie zdrowotne;
 • Dodatkowe świadczenia socjalne.
Profil
 • Ukończone studia wyższe na kierunku budownictwo oraz posiadanie uprawnień budowlanych;
 • Gotowość do wyjazdów służbowych na terenie występowania inwestycji;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Doświadczenie w budowie obiektów logistycznych, przemysłowych bądź kubaturowych;
 • Dobra znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego w mowie i piśmie;
 • Dobra znajomość obsługi oprogramowania MS Office, AutoCAD, MS Project;
 • Samodzielność w działaniu i odporność na stres.