Konstruktor prefabrykatów betonowych
Aufgaben
  • Samodzielne planowanie prefabrykatów betonowych
  • Wyjaśnianie spraw technicznych i optymalizacja
  • Tworzenie planów zestawczych oraz rysunków szalunkowych i zbrojeniowych prefabrykatów żelbetowych
  • Współpraca z naszymi spółkami regionalnymi i zakładami produkcyjnymi
  • Komunikacja ze sprawdzającymi i zakładami prefabrykacji

Przed przystąpień do realizacji zadań zostaniesz szczegółowo wprowadzony i przygotowany do swojej pracy.

Profil
  • Edukacja w zakresie rysunku technicznego / konstrukcyjnego / planowania systemów technicznych lub dalsze szkolenie jako technik
  • Doświadczenie zawodowe w konstruowaniu prefabrykatów betonowych będzie dodatkową zaletą
  • Wiedza statyczna w zakresie prefabrykatów betonowych i doświadczenie w posługiwaniu się oprogramowaniem CAD są dodatkowym atutem
  • Podstawowa znajomość języka niemieckiego

Samodzielne i sumienne podejście do realizacji powierzonych zadań jest dla Ciebie oczywistością, przy czym zawsze masz na uwadze cel projektu. Ponadto ważne są dla Ciebie relacje w zespole oparte na wzajemnym szacunku.