Koordynator projektów produkcyjnych
Aufgaben

 • kontrola terminowości realizacji projektów on-site oraz dostaw konstrukcji stalowych na teren budowy,
 • koordynowanie przepływu informacji między działem planowania GOLDBECK w centrali w Niemczech, placami budów (finalnym odbiorcą projektu), a działami produkcyjnymi w ramach Grupy GOLDBECK, w zakresie realizowanych projektów,
 • kontrolowanie naboru projektów (tj. hale logistyczne, parkingi) w ramach możliwości produkcyjnych danego zakładu,
 • wdrażanie systemów monitorujących realizację projektów i terminowość dostaw,
 • optymalizacja kosztów w ramach realizowanych zadań na potrzeby grupy GOLDBECK,
 • tworzenie prognoz średnioterminowych/długoterminowych projektów oczekujących na realizację,
 • budowanie relacji między różnymi komórkami, tj. dział sprzedaży, kierownik projektu, kierownik budowy.
Profil

 • ukończone studia na kierunku technicznym, inżynieria budownictwa lub pokrewne,
 • doświadczenie w realizacji projektów on-site,
 • min. dobra znajomość języka niemieckiego,
 • znajomość j. angielskiego, w szczególności fachowego języka technicznego
 • znajomość rysunku technicznego,
 • dobra znajomość obsługi systemów MS-Office (Excel- min. średniozaawansowany),
 • silnie rozwinięta umiejętność komunikacji, przekazywania informacji,
 • zdolność analitycznego myślenia, raportowania oraz rozumienia kompleksowych zagadnień, jak również umiejętność wdrażania pragmatycznych rozwiązań.
 • mile widziane doświadczenie w pracy z systemami ERP, doświadczenie w pracy w firmie produkcyjnej.