Lider wydziału produkcyjnego
Aufgaben

 

 • dobór i optymalizacja parametrów obróbki skrawaniem i ścierno-strumieniowej maszyn
  stanowiących wyposażenie wydziału,
 • optymalizacja przebiegu procesów w obszarze prefabrykacji elementów konstrukcji stalowych (podnoszenie efektywności, eliminacja strat prostych, analiza odchyleń i wdrażanie działań korygujących),
 • programowanie maszyn, korekta programów CNC,
 • przydzielanie zadań podległym pracownikom i rozliczanie ich wykonania,
 • planowanie obciążenia maszyn, z uwzględnieniem terminów realizacji poszczególnych projektów,
 • odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac, terminowość i efektywność produkcji,
 • nadzór nad wdrożonymi rozwiązaniami Lean, takich jak:
  6S, Shopfloor, InfoBoard, KPI,
 • nadzór nad parkiem maszynowym i podległą infrastrukturą,
 • nadzór i odpowiedzialność za podległy personel,
 • odpowiedzialność za podległy personel w zakresie przestrzegania obowiązujących regulaminów i przestrzegania zasad bhp,
 • wdrażanie nowych pracowników i rozwój kompetencji fachowych podległego personelu.
Profil

 

 • wykształcenie minimum średnie o profilu mechanicznym, np. obróbka skrawaniem, budowa maszyn lub pokrewne,
 • doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej o profilu obróbka metali, konstrukcje stalowe lub pokrewnym,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • bardzo dobra znajomość rysunku technicznego,
 • praktyczna znajomość procesów obróbki skrawaniem i plastycznej metali,
 • znajomość podstaw filozofii Lean manufacturing i procesów zarządzania produkcją przy wsparciu oprogramowania MES/ERP,
 • znajomość języka niemieckiego lub/i języka angielskiego,
 • bardzo dobre zdolności interpersonalne
  i umiejętność pracy zespołowej,
 • wysokie poczucie odpowiedzialności i zaangażowanie.