Magazynier
Aufgaben
Przyjmowanie dostaw towarów.

Rozładunek towarów.

Planowanie i rozmieszczenie towarów w magazynie.

Wydawanie akcesorii na produkcję.

Sprawdzanie stanów magazynowych.

Regularna inwentaryzacja magazynu.

Współpraca z innymi działami firmy.
Profil
Uprawnienia UDT na wózki jezdniowe.

Umiejętność pracy w zespole.

Umiejętności logistyczne, zaangażowanie, motywacja do pracy.

Mile widziana obsługa komputera.