Specjalista ds. BHP i PPOŻ
Aufgaben
 • przeprowadzanie i inspirowanie działań w zakresie podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z przyjętymi standardami,
 • realizacja szkoleń wstępnych, okresowych, instruktaży i kursów,
 • opracowywanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pracy,
 • prowadzenie postępowań powypadkowych, analiza przyczyn wypadków, zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa pracy,
 • wykonywanie i aktualizowanie ocen ryzyka zawodowego,
 • dobór i zarządzanie środkami ochrony indywidualnej poszczególnych stanowiskach pracy,
 • wsparcie merytoryczne dla pracowników i kadry zarządzającej w zakresie BHP, p.poż.,
 • prowadzenie audytów wewnętrznych,
 • współpraca z działem HSEQ w Niemczech
Profil
 • wykształcenie wyższe lub podyplomowe w zakresie BHP,
 • bardzo dobra i aktualna znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy, p.poż.,
 • dobra znajomość pakietu Microsoft Office,
 • prawo jazdy kat. B,
 • gotowość do poszerzania wiedzy i dalszego rozwoju,
 • rozwinięte kompetencje w zakresie samodyscypliny w realizowaniu zadań, komunikatywność, wysoki poziom kultury osobistej,
 • komunikatywna znajomość języka niemieckiego lub angielskiego