Specjalista ds. Kontroli Jakości
Aufgaben
 • systematyczna kontrola procesów produkcji prefabrykatów żelbetowych zgodnie z wymaganymi normami,
 • systematyczna kontrola wykonanych wkładek stalowych zgodnie z wymaganymi normami,
 • dokonywanie oceny zgodności wykonywania wyrobu i jego części składowych z wymogami dokumentacji wykonawczej, norm, ustaleń wynikających z umów,
 • prowadzenie działalności profilaktycznej w celu uzyskania wymaganego poziomu jakości,
 • sporządzanie raportów i dokumentacji z przeprowadzonej kontroli jakości produktów,
 • współpraca z innymi wydziałami przedsiębiorstwa.
Profil
 • wykształcenie wyższe techniczne (inż. budownictwa),
 • wiedza dotycząca inżynierii budowlanej lub spawalnictwa,
 • bardzo dobra znajomość dokumentacji technicznej (rysunki),
 • świetna organizacja swojego czasu pracy,
 • samodzielność, przedsiębiorczość, rzetelność.