Specjalista Utrzymania Ruchu (mistrz)
Aufgaben
 • bezpośredni nadzór nad pracami mechaników i elektryków w Dziale Utrzymania Ruchu
 • planowanie i organizacja przeglądów okresowych oraz remontów maszyn i urządzeń
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji w zakresie planowania i realizacji przeglądów, remontów i obsługi maszyn oraz urządzeń
 • zamawianie usług i koordynowanie prac zewnętrznych firm serwisowych
 • nadzór nad utrzymaniem budynków i infrastruktury zewnętrznej Zakładu
 • organizacja oraz udział w procesach wdrożeniowych nowych maszyn i urządzeń
 • wdrożenie oraz egzekwowanie procedur zapewniających ciągłość pracy maszyn i urządzeń
 • organizowanie i nadzorowanie napraw i remontów oraz aktywny udział w rozwiązywaniu problemów technicznych
 • optymalizacja kosztów, poszukiwanie rozwiązań zmniejszających koszty w zakresie utrzymania ruchu, planowanie inwestycji w zakupach technicznych
 • odpowiedzialność za podległy zespół w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów BHP
Profil
 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunek mechaniczny, mechatroniczny lub pokrewne
 • praktyczna znajomość zagadnień z zakresu mechaniki, elektromechaniki, elektryki, znajomość budowy maszyn produkcyjnych
 • otwartość na innowacje, umiejętność analitycznego myślenia, szybkiego rozwiązywania problemów oraz samodzielnego podejmowania decyzji
 • bardzo dobre zdolności interpersonalne, doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzi, umiejętność planowania oraz dobrej organizacji pracy własnej i podległego zespołu
 • odpowiedzialność, zaangażowanie, sumienność, samodzielność
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego