Team Leader Działu Spawalni
Aufgaben
 • planowanie i nadzór nad pracami spawalniczych, realizowanymi w Wydziale, z uwzględnieniem terminów realizacji poszczególnych projektów i cząstkowych terminów dostaw konstrukcji stalowych,
 • przydzielanie i rozliczanie realizacji zadań produkcyjnych przez podległych pracowników w zakresie wykonywanych procesów spawalniczych,
 • kontrola postępu prac spawalniczych w systemach produkcyjnych GOLDBECK,
 • kontrola jakościowa wykonanych prac spawalniczych,
 • monitorowanie i analiza wydajności pracy podległych pracowników,
 • prowadzenie działań optymalizacyjnych mających na celu zwiększenie efektywności produkcji,
 • utrzymywanie i dalszy rozwój organizacji stanowisk pracy w oparciu o narzędzie 6S,
 • prowadzenie spotkań informacyjnych z pracownikami,
 • rozwój zawodowy podległych pracowników,
 • nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów bhp,
 • nadzór nad parkiem maszynowym i inną infrastrukturą Wydziału.
Profil
 • wykształcenie wyższe - preferowane Zarządzanie Produkcją lub pokrewne,
 • doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku, w firmie produkcyjnej o profilu konstrukcje stalowe lub pokrewnym,
 • bardzo dobra znajomość rysunku technicznego,
 • znajomość procesów spawania konstrukcji stalowych,
 • znajomość metod spawalniczych,
 • znajomość podstaw filozofii Lean manufacturing i procesów zarządzania produkcją przy wsparciu oprogramowania MES/ERP,
 • umiejętność obsługi komputera oraz znajomość pakiet MS Office,
 • znajomość języka niemieckiego lub angielskiego będzie dodatkowym atutem,
 • bardzo dobre zdolności interpersonalne i umiejętność pracy
  zespołowej,
 • wysokie poczucie odpowiedzialności i zaangażowanie,
 • zdolności interpersonalne i łatwość komunikacji.