KKP, Berlin

Obiekt referencyjny Hale logistyczne, Budynki biurowe

Rok budowy: 2013
Czas budowy: 5 miesięcy
Wielkość: 660 m2 powierzchni biurowych, hala 1190 m2

KKP
KKP
KKP

Hala z budynkiem biurowym

Więcej referencji

Wszystkie referencje

Więcej tematów

Prospekt — budowa hal

Realizacja hali to złożone zadanie. Proces ten rozpoczyna się wyborem odpowiedniej działki, zintegrowanym projektowaniem a kończy realizacją budowy.

Trzy 3-boiskowe hale sportowe w Münster

W maju 2004 roku, po rozpisanym w całej Europie procesie negocjacji z ok. 30 zgłoszonymi oferentami, firma GOLDBECK Public Partner GmbH (GPP) jako zwycięzca przetargu rozpoczęła projekt dla miasta Mü̈nster w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.