Parking wielopoziomowy Mercedes, Berlin

Obiekt referencyjny Parkingi wielopoziomowe

Rok budowy: 2014

Więcej referencji

Wszystkie referencje

Więcej tematów

Prospekt — budowa hal

Realizacja hali to złożone zadanie. Proces ten rozpoczyna się wyborem odpowiedniej działki, zintegrowanym projektowaniem a kończy realizacją budowy.