Parking wielopoziomowy Hugo Boss, Metzingen

Obiekt referencyjny Parkingi wielopoziomowe

Rok budowy: 2012
Czas budowy: 6 miesięcy
Wielkość: 496 miejsc parkingowych

Parking wielopoziomowy Hugo Boss
Parking wielopoziomowy Hugo Boss
Parking wielopoziomowy Hugo Boss

Więcej referencji

Wszystkie referencje

Więcej tematów