Specjalista ds. ochrony środowiska
Aufgaben
 • stały nadzór nad realizowaniem polityki środowiskowej w zakładzie GOLDBECK Comfort Sp. z o.o.;
 • przeprowadzanie audytów oraz raportowanie stanu w zakresie ochrony środowiska w zakładzie;
 • nadzór nad przestrzeganiem wymagań prawa w zakresie ochrony środowiska oraz wynikających z norm ISO 14001;
 • kontrola warunków pracy w zakresie ochrony środowiska oraz składanie wniosków i aktywne uczestnictwo w celu podnoszenia standardów w tym zakresie;
 • inicjowanie, proponowanie oraz wdrażanie rozwiązań prośrodowiskowych
 • opracowywanie wewnętrznych zarządzeń i instrukcji oraz procedur systemowych ISO 14001;
 • nadzór nad prowadzeniem obowiązkowych pomiarów środowiskowych;
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu ochrony środowiska;
 • nadzór nad funkcjonowaniem wewnętrznych procedur z zakresu ochrony środowiska;
 • nadzorowanie bieżących spraw dotyczących ochrony środowiska oraz współpraca z instytucjami i urzędami w tym zakresie;
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie Ochrony Środowiska;
 • ścisła współpraca z Służbami BHP;
 • ścisła współpraca z działem Inwestycji i Rozwoju w zakresie nowo powstających inwestycji i projektów;
 • współpraca z pozostałymi pracownikami działu BHP i Ochrony Środowiska w zakładach w Polsce i w Niemczech.
Profil
 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie ochrony środowiska;
 • znajomość Systemu Zarządzania ISO 14001;
 • bardzo dobra znajomość przepisów o ochronie środowiska w tym ustawy o odpadach;
 • znajomość środowiska BDO;
 • znajomość przepisów dotyczących transgranicznego przekazywania odpadów;
 • znajomość przepisów odnoszących się do różnych obowiązków sprawozdawczych, m.in. BDO, KOBIZE, GUS, PRTR;
 • samodzielność i własna inicjatywa w działaniu w zakresie proponowania zmian, nowych rozwiązań itp.;
 • umiejętność organizacji pracy, komunikatywność;
 • znajomość języka angielskiego/ niemieckiego na poziomie komunikatywnym;
 • prawo jazdy kat. B.