Przedmowa Zarządu

Od momentu założenia firmy w 1969 r. wyznajemy wspólne wartości, które są podstawą podejmowania decyzji.

 

Naszymi filarami są człowieczeństwo, odpowiedzialność i chęć działania. Te trzy podstawowe wartości charakteryzują naszą firmę i sposób, w jaki postępujemy z naszymi klientami, partnerami biznesowymi, dostawcami i pracownikami.

 

Wytyczne firmy GOLDBECK dotyczące zgodności z przepisami prawa zawierają wymagania w zakresie przestrzegania krajowych i międzynarodowych przepisów prawa, zasad i etycznego postępowania. Niniejszym kładziemy podwaliny pod dalszą udaną współpracę i zrównoważony rozwój naszej firmy. Stanowią one uzupełnienie wytycznych przedsiębiorstwa GOLDBECK, które opisują nasz wizerunek, cele i standardy naszych działań.

 

Zapewnienie zgodności z przepisami prawa to zadanie dla wszystkich pracowników naszej firmy. W związku z tym, oprócz pełnienia funkcji wzoru do naśladowania, przełożeni mają za zadanie dopilnować, aby pracownicy w ich obszarze odpowiedzialności znali politykę zgodności z przepisami prawa, byli jej świadomi i jej przestrzegali. W tym celu potrzebne są zarówno osobiste rozmowy, jak i działania organizacyjne. Jednocześnie w ramach cyfryzacji zapewnimy przepływy pracy, dzięki którym pracownicy będą zawsze przeszkoleni w zakresie wytycznych firmy GOLDBECK dotyczących zgodności z przepisami prawa.

 

Określone tutaj przepisy są również dostępne i wiążące dla naszych klientów i partnerów biznesowych.

 

Kierownictwo firmy GOLDBECK zapewnia, że zdefiniowane standardy są wdrażane w całej firmie i przestrzegane przez naszych pracowników, klientów i podwykonawców. Naruszenia wytycznych dotyczących zgodności z przepisami prawa nie będą tolerowane i mogą być zgłaszane za pośrednictwem naszego systemu zgłaszania nieprawidłowości.

 

 

Bielefeld, 03.01.2022 r.

 

Jörg-Uwe Goldbeck

Przestrzegamy krajowych i międzynarodowych przepisów prawa i postępujemy etycznie