Rono, Selmsdorf

Obiekt referencyjny Hale logistyczne

Rok budowy: 2014
Czas budowy: 8 miesięcy
Wielkość: 3150 m2

Rono
Rono
Rono
Rono

Więcej referencji

Wszystkie referencje

Więcej tematów

Prospekt — budowa hal

Realizacja hali to złożone zadanie. Proces ten rozpoczyna się wyborem odpowiedniej działki, zintegrowanym projektowaniem a kończy realizacją budowy.