Konstruktor konstrukcji stalowych
Aufgaben
  • Konstrukcyjne opracowywanie zoptymalizowanych pod względem produkcji i montażu elementów stalowych w budownictwie prefabrykowanym
  • Przygotowanie dokumentacji do produkcji i montażu, wliczając w to zestawienia i pliki NC
  • Rozpoznawanie i konstrukcyjne zastosowanie wymagań statycznych
  • Wsparcie w wyjaśnieniach i ustaleniach dot. różnych elementów konstrukcyjnych, współpraca z innymi działami technicznymi

Przed przystąpień do realizacji zadań zostaniesz szczegółowo wprowadzony i przygotowany do swojej pracy.
Profil